| manuskripter |

Manuskripter kan indsendes uopfordret på manus@emeritusbooks.net. Vores arbejdsbyrde, planlægning og udgivelsesprofil spiller ind på udgivelsesfrekvensen, men vi tilstræber os på at anerkende modtagelsen af indsendt materiale indenfor rimelig tid, samt vende tilbage med et konkret svar.