Kommende begivenheder

Med sin litterære debut retter Denni Ian blikket mod afmægtige temaer som det økologiske kollaps og selmord.

SALTSUITEN skildrer det private mørke som konstant invaderes af den omkringliggende verdens kaos og skønhed, og kredser om, hvad det vil sige at eksistere i vekselvirkningen mellem den partikulære og den planetære undergang.

SALTSUITEN er et konceptuelt poesiværk, der lægger sig i krydsfeltet, hvor mørk økologi smelter sammen med psykiatrisk bekendelseslitteratur. Det er et insisterende og til tider rablende værk om ekistens og skæbne, om kroppens og naturens materie, og om den indre og ydre verdens opløsning.

Værket baserer sig på bearbejdelsen af skammen, som fulgte efter overlevelsen af et suicidalt forsøg og den efterfølgende tvangsindlæggelse det førte til.

Denni Ian beskriver selv SALTSUITEN som at sable sig gennem et barnligt had til et tætbevokset fundament af barndomstraumer og social arv, gennem fraværet af viljen til livet for at nå til accept af jeg'et.

SALTSUITEN udkommer den 1. november 2021 og kan allerede nu forudbestilles her i signeret førsteudgave. Man modtager den på udgivelsesdagen.